Op woensdag 27 maart vond de uitreiking plaats van de Trends Gazellen 2024, waar de snelstgroeiende bedrijven van Vlaanderen in de bloemetjes werden gezet. Solora behaalde een knappe 17e plaats bij deze verkiezing.

De Trends Gazellen is een jaarlijkse competitie die de meest dynamische en innovatieve bedrijven in Vlaanderen beloont. De winnaars worden geselecteerd op basis van hun omzetgroei, tewerkstellingscreatie en winstgevendheid. De verkiezing is dan ook een prestigieuze erkenning voor de prestaties van Solora.

“We zijn enorm trots op deze prestatie,” zegt managing partner Jan Van Der Haegen. “Het is een bevestiging van onze harde werk en toewijding. We zijn dan ook dankbaar aan ons team, onze klanten en partners die dit mogelijk hebben gemaakt.”

De Trends Gazellen-verkiezing is een mooie stimulans om verder te groeien en te innoveren. Solora ambieert om de komende jaren een leiderspositie te bekleden in de markt voor zonne-energie.